อยู่อย่างไรให้เย็น โดยไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ

(CNN) ไม่ว่าคุณจะไม่มีไฟฟ้าใช้ ทนต่อความร้อนจัด หรือพยายามประหยัดเงิน มีวิธีทำให้รู้สึกสบายตัวโดยไม่ต้องใช้ความเย็น ความร้อนสามารถส่งเสริมกิจกรรมฤดูร้อนที่สนุกสนาน แต่ร่างกายไม่ควรร้อนเกินไปนานเกินไป เนื่องจากความร้อนที่มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสมองและอวัยวะอื่นๆ ของคุณได้ ตามข้อมูลของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ (US National Institutes of Health) เหงื่อออกเป็นระบบระบายความร้อนตามธรรมชาติของร่างกาย แต่เมื่อนั่นยังไม่เพียงพอ ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนสูงเกินไป ซึ่งได้แก่ อาการตะคริวจากความร้อน...